Občanské právo

Občanské právo

Občanské právo je nejrozsáhlejším odvětvím soukromého práva, které upravuje především majetkové právní vztahy fyzických a právnických osob, ochranu osobnosti a dědické právo. V běžném životě se s ním všichni setkáváme každý den. Občanské právo bylo dne 1. 1. 2014 rekodifikováno zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, který do našeho právního řádu zavedl celou řadu nových institutů. Díky mnoha letům zkušeností v této oblasti Vám můžeme poskytnout kvalifikované právní poradenství .

Jsme tu pro Vás, pokud máte zájem o:

 • poradenství v závazkových právních vztazích fyzických a právnických osob
 • sepis kupních smluv, smluv o dílo, darovacích smluv, smluv o zápůjčce a dalších smluv upravených v občanském zákoníku
 • sepis inominátních smluv podle požadavků klienta
 • právní analýzy veškeré občanskoprávní problematiky
 • poradenství v oblasti nemovitých věcí, včetně prodeje bytů, pozemků, zřizování zástavních práv a věcných břemen, nájmů a pachtů
 • zastupování před soudy v občanských soudních řízeních
 • právní pomoc v oblasti náhrady škody a bezdůvodného obohacení
 • vymáhání Vašich pohledávek prostřednictvím žaloby a návrhu na vydání platebního rozkazu
 • sepis dědických smluv, závětí, prohlášení o vydědění a související právní služby v oblasti dědického práva
 • poradenství v oblasti podílového spoluvlastnictví, společného jmění manželů a jejich zrušení soudní cestou
 • sepsání žaloby na ochranu osobnosti s návrhem na náhradu nemajetkové újmy
 • právní pomoc ve věcech ochrany spotřebitele
 • právní služby v oblasti autorského práva

Využijte první bezplatnou poradu a domluvte si schůzku!

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací