Ceník

Ceník

Odměna advokátní kanceláře za poskytování právních služeb vychází ze smlouvy uzavřené s klientem. Standardně se snažíme v méně komplikovaných věcech dohodnout celkovou cenu za požadovanou právní službu. Vždy však záleží na konkrétních okolnostech a předpokládaném rozsahu práce. Přibližný odhad odměny se dozvíte na první bezplatné poradě.

Pokud je však určení celkové ceny za poskytnutou právní službu nemožné či obzvláště obtížné, například protože nelze předem určit požadovaný rozsah právních služeb, sjednáváme hodinovou odměnu. Protože si zakládáme na transparentnosti, bude Vám v případě hodinové odměny vždy poskytnuto podrobné vyúčtování obsahující bližší popis služby, počet hodin a datum, kdy byla služba poskytnuta.

V případě dlouhodobější spolupráce je možné dohodnout paušální odměnu za jednotlivý měsíc, a to v případě paušální odměny odpovídající rozsahem alespoň 15 hodin měsíčně.

Nechat se zastoupit naší advokátní kanceláří v řízení před soudem má tu výhodu, že v případě úspěchu ve věci, je protistrana povinna uhradit též odměnu advokáta za zastupování. Pokud se necháte zastoupit kýmkoliv jiným, nežli advokátem, nárok na tuto odměnu vůči protistraně až na výjimky nevzniká.

V případech, kdy odměna advokáta není určena předem dohodou smluvních stran, účtuje advokát svoji odměnu v souladu s vyhláškou č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a to za jednotlivé úkony právní služby.

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací