GDPR

GDPR

Dne 25.5.2018 nabylo účinnost Nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známé jako GDPR. Tento nový přímo aplikovatelný předpis Evropské unie zavedl pro správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob celou řadu nových povinností, za jejichž porušení hrozí potenciálně enormní pokuty. V oblasti ochrany osobních údajů připravujeme našim klientům na míru veškerou potřebnou dokumentaci, kterou po nich evropské a národní předpisy vyžadují, a pomáháme jim zavádět vhodná technická a organizační opatření, která zajistí úroveň zabezpečení odpovídající daným rizikům.

Jsme tu pro Vás, pokud máte zájem o:

  • Přípravu právní dokumentace, která uvede Vaši společnost do souladu s GDPR
  • Vypracování právních analýz v oblasti GDPR (nakládání s osobními údaji, kamerové systémy apod.)
  • Revize a úpravy interních směrnic o ochraně osobních údajů
  • Revize a úpravy záznamů o činnostech zpracování
  • Sepis smluv o zpracování osobních údajů
  • Úpravu další GDPR dokumentace, např. dokumenty, které slouží ke splnění informační povinnosti vůči subjektům údajů apod.

Využijte první bezplatnou poradu a domluvte si schůzku!

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací