Právní služby

Právní služby

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství v celé řadě právních oborů, mezi které patří zejména:

Občanské právo

Závazkové právo, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, darovací smlouvy, smlouvy o zápůjčce, koupě a prodej nemovitostí, bytů a pozemků, nájem nemovitostí, pacht pozemků, zástavní právo, věcná břemena, zastupování v soudních řízeních a občanskoprávních sporech, náhrada škody, bezdůvodné obohacení, vymáhání pohledávek, dědické právo, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, ochrana osobnosti, ochrana spotřebitele... Více o této službě

Obchodní právo

Zakládání obchodních korporací, úpravy společenských smluv a stanov, další korporátní změny, živnostenské podnikání, závazkové vztahy mezi podnikateli, cenné papíry, vymáhání pohledávek, nekalá soutěž... Více o této službě

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, výpovědi, pracovní úrazy, náhrada škody, zastupování před soudy v pracovněprávních sporech, interní předpisy zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců, práva a povinnosti zaměstnavatelů... Více o této službě

Rodinné právo

Rozvody, společné jmění manželů, výživné, úprava péče a styku s dítětem, náhradní rodinná péče, určování rodičovství... Více o této službě

Správní a přestupkového právo

Správní řízení, katastr nemovitostí, žádosti o vydání správního rozhodnutí, odvolání, podněty, stížnosti, žaloby proti správnímu rozhodnutí, ochrana před nečinností správního orgánu, přestupkové řízení... Více o této službě

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů... Více o této službě

Advokátní úschovy

Úschovy peněz, úschovy listin... Více o této službě

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací