Správní a přestupkové právo

Správní a přestupkové právo

Správní právo upravuje vedle organizace a činnosti orgánů veřejné správy také práva a povinnosti fyzických a právnických osob vznikající ve správních řízeních. Naše klienty zastupujeme v celé řadě těchto řízení, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o řízení zahajovaná na návrh klienta nebo řízení zahájená z moci úřední. Ať už žádáte katastrální úřad o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, stavební úřad o vydání územního rozhodnutí, živnostenský úřad o vydání živnostenského oprávnění nebo proti Vám bylo zahájeno přestupkové řízení pro podezření ze spáchání přestupku, budeme vždy stát na Vaší straně od začátku správního řízení až do jeho konce. Obdobně zajišťujeme právní zastoupení našich klientů i v řízeních před správními soudy, kde se můžete domáhat zrušení rozhodnutí správního orgánu, ochrany před nečinností správního orgánu či ochrany před nezákonným zásahem správního orgánu.

Jsme tu pro Vás, pokud máte zájem o:

  • Poradenství ve věcech správního práva
  • Zastupování ve správních řízeních před katastrálními úřady, živnostenskými úřady, stavebními úřady, úřady vedoucími přestupkové řízení, vyvlastňovacími úřady apod.
  • Sepis žádostí o vydání správního rozhodnutí a vyjádření do správních řízení
  • Sepis odvolání proti správním rozhodnutím, mimořádných opravných prostředků a podnětů k zahájení přezkumných řízení
  • Sepis žádostí o uplatnění ochrany před nečinností správního orgánu
  • Přípravu stížností proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu
  • Sepis připomínek a námitek proti návrhům opatření obecné povahy
  • Zastupování před správními soudy

Využijte první bezplatnou poradu a domluvte si schůzku!

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací