Rodinné právo

Rodinné právo

Oblast rodinného práva vyžaduje nejen požadavek vysoce individuálního přístupu ke každému jednotlivému případu, ale rovněž dobrou znalost českého právního prostředí, neboť se jedná o právní obor vycházející především z praktické znalosti a nikoliv jen ze znění platného zákona. Rozmanitost rodinného práva se neomezuje pouze na úpravu poměrů nezletilých dětí, ale i na další oblasti, jako je rozvodová problematika související především s vypořádáním společného jmění manželů, vzájemným výživným mezi manželi apod., což rovněž vyvrací domněnku, že by rodinné právo bylo jakousi popelkou stojící na okraji všech právních odvětví, ba naopak právě svým přesahem do dalších nejen právních odvětví vyžaduje specifický přístup, který naše právní kancelář poskytuje.

Pokud se jedná o problematiku nezletilých dětí, společným jmenovatelem ve všech řízeních ve věcech péče soudu o nezletilé je vždy, a především nejlepší zájem dítěte, který je i nejvyšší hodnotou, pro naši kancelář, a to zejména v době, kdy i české právní prostředí nachází inspiraci v Cochemském systému a snaží se jít vstříc nekonfliktnímu řešení sporů, kterému rovněž dáváme přednost.

V oblasti rodinného práva nabízíme právní služby při řešení složitých rodinných situací, a to:

 • Zastupování v rozvodových řízeních
  • Vypořádání společného jmění manželů
  • Výživné mezi manželi
 • Úprava poměrů nezletilých dětí
  • Úprava péče
  • Úprava styku
  • Úprava výživného
 • Náhradní rodinná péče
 • Schvalování právního jednání za osoby, které pro nedostatek právní způsobilosti nemohou samostatně jednat
 • Určování rodičovství
 • Další řízení ve věcech péče o nezletilé děti viz ust. § 466 a násl. zákona č. 292/2013 Sb. , o zvláštních řízeních soudních
 • Zprostředkování mediace

Využijte první bezplatnou poradu a domluvte si schůzku!

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací