Pracovní právo

Pracovní právo

Pracovní právo upravuje právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu závislé činnosti. Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby jak zaměstnancům, kteří jsou v pracovněprávní sporech standardně považováni za slabší smluvní stranu, tak zaměstnavatelům.

Jsme tu pro Vás, pokud máte zájem o:

  • poradenství ve věcech pracovního práva, tj. právních vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci vzniklých z pracovního poměru, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce
  • sepsání pracovních a manažerských smluv, sepsání dodatků k pracovním a manažerským smlouvám, sepsání právních jednání vedoucích k ukončení pracovních a manažerských smluv, kterými jsou především výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru a dohoda o ukončení pracovního poměru
  • právní analýzy pracovněprávních vztahů, ať už se jedná o práva a povinnosti zaměstnance či zaměstnavatele
  • právní analýzy ve věcech zaměstnávání občanů EU a cizinců
  • zastupování před soudy v pracovněprávních sporech
  • poradenství při řešení pracovních úrazů a zastupování před soudy při uplatnění nároků z pracovního úrazu
  • právní pomoc v oblasti náhrady škody zahrnující i zastupování zaměstnanců a zaměstnavatelů v soudních řízeních o náhradu škody
  • přípravu a sepis směrnic a interních předpisů zaměstnavatele včetně oblasti GDPR (ochrany osobních údajů,více viz. sekce GDPR)
  • právní služby při kolektivním vyjednávání a uzavírání kolektivních smluv

Využijte první bezplatnou poradu a domluvte si schůzku!

Kontaktujte nás

Narazili jste na něco, co Vám není jasné? Potřebujete rychlou odpověď? Zavolejte nám na telefonní číslo 736 442 999, nebo napište pomocí kontaktního formuláře:

Napsat zprávu

GDPR

Interní směrnice, záznamy o činnostech zpracování, informační povinnost, smlouva o zpracování osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Více informací